VERTIDOS DO POLÍGONO DE BOTOS AO RÍO ASNEIRO, …… NON SE PODE OCULTAR NIN FALSEAR A VERDADE

Share on facebook
Share on twitter

Por moito que técnicos e autoridades queiran ocultar a realidade dos vertidos, con gran cantidade de escuma ao río Asneiro, procedentes do Poligono Industrial de Botos, é imposible.

Non hai palabras máxicas nin exorcismos que poidan ocultar a visualización de vertidos grabados en varios videos e en diversos días: 1 de xuño, 3 de xullo e 8 de xullo deste ano (2021). Para máis escarnio, por se fora pouco cun só vertido de aspecto escandaloso, atopámonos con tres vertidos, os dous últimos, en tan só a marxe dunha semana. Non temos coñecemento de que isto sucedera anteriormente con esa frecuencia, pero visto o que pasou agora, podemos pensar, case sen marxe de erro, que iso ten sucedido moitas veces, multiples veces, sen que fora de coñecemento público.

Así que, partimos do invariable suposto de que os vertidos indicados proceden do Poligono Industrial de Botos, pero esta afirmación categórica choca coas dúbidas, cos intereses creados e outras historias que técnicos e autoridades queren ocultar, por encima de todo, ….. pero ¿como se pode ocultar iso?.

En realidade, o problema non é que os vertidos procedan do Poligono Industrial, senon da propia EDAR do Polígono Industrial, que é a quen se quere liberar de culpas e responsabilidades. Neste caso estamos ante unha situación realmente insólita, porque os vertidos escumosos saen polo tubo emisario que vai desde a EDAR ao río Asneiro, por abaixo da tosta do «Muiño do Caneiro». Entonces, para salvar de culpas a EDAR, tan só hai catro posibilidades:

1- Que algunha das empresas do Polígono ten unha conexión clandestina, comunicada co tubo emisario da EDAR e os seus vertidos van direitos ao río, pero as culpas derivanse a terceiros (neste caso á EDAR). Sempre é doado decir que a EDAR non ten capacidade suficiente para depurar as augas fecais do Poligono de Botos.

2- Que na EDAR hai instalados sensores que bloquean a chegada de grandes cantidades de vertido e estes derívanse direitamente ao tubo emisario.
3- Outra posibilidade é que todos sexan complices e cando chegan vertidos distintos dos autorizados van direitamente ao tubo emisario sen pasar pola EDAR.

4- Que á EDAR unicamente van as augas residuais das industrias instaladas e que os restantes vertidos (que non debería habelos) realízanse por conduccións distintas ata o tubo emisario. En resumen, estivéronnos a enganar durante 20 anos e nunca foron capaces de decir a verdade.

A última das situacións é a que ten as maiores posibilidades de ser certa, pero sexa como sexa, esta situación debe ser explicada e o misterio que poida haber debe ser aclarado sen ambigüidades, porque son demasiados vertidos como para mantelos por máis tempo na clandestinidade.

Así que caiga quen caiga chegou a hora da verdade, a hora da inexorable verdade.

Sobre Lalín.net

lalin.net está dirigido por el editor de la página de Facebook homónimo, cuenta con secciones de Medioambiente, Cultura y Sociedad, Actualidad Local, Comarca, Deportes y OPINIÓN. Además de apartados divulgativos y de denuncia ciudadana. 

Podcast - Lalín e arredores

últimas entradas